Kursy

Zapraszamy na kurs strzelecki

Broń wojskowa, sportowa, myśliwska

Klub zapewnia broń i amunicję. Możliwość stałych treningów strzeleckich

Zajęcia prowadzi: Instruktor strzelectwa, Trener PZSS

info – tel.: 695 911 295

e-mail: pawel.handzlik@pfszwiso.pl

Program Kursu

Część I – Teoria

Przeszkolenie z zasad posługiwania się bronią palną: wojskową, sportową, myśliwską (pistolet, karabin, strzelba)

Regulamin strzelań, przepisy bezpieczeństwa

Rozbieranie oraz składanie broni, konserwacja, postawy strzeleckie

Część II – Praktyka

Strzelanie z różnych broni do tarcz oraz celów ruchomych

Kurs odbywa się:

Część pierwsza w siedzibie klubu Żywiec ul. Zielona 7

Część druga na strzelnicy myśliwskiej oraz sportowej

Po kursie są wystawiane certyfikaty ukończenia kursu strzelania

KURS TRENERA II KLASY

JU-JITSU – KARATE – TRENER PERSONALNY

Uprawnienia zgodne z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127 poz. 857) z późniejszymi zmianami z dnia 13 czerwca 2013 r. (dotyczy zmiany Art. 41 i zniesieniem Art. 42) oraz ustawą Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. 2014 poz. 768) – regulacje wykonywanych zawodów

WYMAGANIA

1. Ukończone 18 lat
2. Wykształcenie średnie
3. Brak karalności za przestępstwa umyślne związane z organizacją zawodów sportowych (art. 25)
4. Legitymacja Instruktora

Koszt: 1 000,00 złotych

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje:

1. Dyplom Trenera II Klasy
2. Legitymację Trenera II Klasy
3. Możliwość wystawienia dyplomu również w języku angielskim

ORGANIZATOR

Polska Federacja Sztuk Walki i Sportów Obronnych

e-mail: pawel.handzlik@interia.eu

tel.: 695 911 295

KURS INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ

ZE SPECJALNOŚCIĄ

JU-JITSU
KARATE
AIKIDO
SAMOOBRON

ORGANIZATOR

Polska Federacja Sztuk Walki i Sportów Obronnych

e-mail: pawel.handzlik@interia.eu

tel.: 695 911 295