PREZES ORAZ GŁÓWNY INSTRUKTOR

Soke Paweł Handzlik

Podstawowa specjalizacja to Ju-Jitsu i Karate, wszystkie inne Sztuki Walki traktowane są jako uzupełnienie. Dobry praktyk Ju-Jitsu powinien znać inne szkoły i style Budo w stopniu podstawowym aby móc się wypowiadać na ich temat. Mistrzostwo w sztukach walki nie zależy od stylu i wysokości stopnia lecz od człowieka , który je uprawia. Szanuję wszystkie szkoły i style walki oraz ich Mistrzów. Chętnie pobieram nauki od innych Mistrzów Sztuk Walki , nie oceniam ich lecz szanuję i uczę się. Mistrz Paweł Handzlik uprawia Sztuki Walki od 1979 r. Zaczynając od Karate Kyokushinkai oraz Judo. W ciągu wieloletniej praktyki poznał różne sztuki oraz systemy walki Karate Kyokushinkai, Shotokan, Ashihara oraz Fudokan, Judo, Filipińskie Sztuki Walki, Kung-Fu, Ju-Jitsu.

Uprawnienia

Przedstawiciel na polskę

World Martial Arts Association ( USMA ) – USA

World Elite Black Belt Society ( WEBBS )

Cho Wa Ryu Ju-Jitsu – Australia

Jukoshin Ryu International – Anglia

German Sakibo Federation ( GSF ) – Niemcy

International Okinawa Seishinryoku Karate – Do Kubudo Association ( IOSKDKA ) – Grecja

World Organization of Self Defence ( WOSD )

Europen Goshinjutsu Accociation ( EGA )

Pepels Kenpokia Karate Systems ( PKKS )

International Combat Union ( ICU )

Martial Arts; Health and Fitness Association

Wakazamurai Martial Arts Organization

Punjab – Sports Karate-Do Association

Iranian Profesional Kicboxing Association

WASKO Kickboxing

Internatoinal Kickboxing League WK1

International Gojitsu – Ryu Karate Organization

Przynależność

International Budo Federation (I.B.F.)

International Bu-Do Federation (I.B.D.F)

World Martial Arts Association (W.M.A.A.)

Australian Ju-Jitsu Federation Incorporated

Polish International Club Masters of Ju-Jitsu

Polski Związek Ju-Jitsu

oraz wiele Polskich Organizacji Sztuk Walki

Soke Paweł Handzlik