Sztuki Walki

TOSHU KAKUTO JU-JUTSU

JU - JITSU

KARATE

KRAV-MAGA

COMMANDO SELF - DEFENSE

SURVIVAL